TP. Hồ Chí Minh: Đô thị logistics thông minh

TP.HCM đang hoạch định nhiều chiến lược mang tính đột phá cho sự phát triển mang tầm cỡ khu vực. Một trong những định hướng lớn đó là trở thành một thành phố thông minh, trong đó, logistics phải là dịch vụ đi đầu.

Thành phố thông minh

Thành phố thông minh là hệ thống vận hành tự động trong việc giải quyết các nhu cầu và vấn đề phát sinh trong đời sống sinh hoạt của con người. Trong quá trình con người sinh hoạt và sinh sống trong đô thị thì sẽ nảy sinh rất nhiều nhu cầu liên quan đến logistics. Ví dụ, con người cần phải đi đến một địa điểm nào đó trong đô thị với quãng đường ngắn nhất hoặc tối ưu nhất về chi phí mà tránh được các cản trở ở trên đường di chuyển, hay như các doanh nghiệp cần phải giải quyết bài toán vận chuyển hàng hóa hay dịch vụ từ nơi sản xuất đến tay người khách hàng với chất lượng tốt nhất.

Như vậy, giả sử hệ thống logistics có thể phân loại được đặc tính hay đặc điểm của hàng hóa để có những phương án kết hợp với các phương tiện di chuyển khác với các mức độ ưu tiên khác nhau thì trên cũng một tuyến đường thì sẽ có các phương án di chuyển phù hợp nhất vì hiệu quả cao nhất cho xã hội. Ví dụ này cho ta thấy hệ thống logistics của thành phố cần đưa ra các quy định cũng như các quy tắc thích hợp và khoa học với yêu cầu vận chuyển tốt hơn hàng hóa và dịch vụ trong thành phố. 

Logistics phải đi đầu

Trong bối cảnh đó,  lĩnh vực logistics thành phố cần là một trong những lĩnh vực dịch vụ đi đầu để đóng góp vào việc hình thành và phát triển đô thị thông minh TP.HCM. Hiện nay, tại TP.HCM, vấn đề chậm trễ trong giao nhận hàng là một trở ngại cho các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế, làm giảm đáng kể hiệu quả vận hành của xã hội nói chung và tăng chi phí mà các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế phải gánh chịu. 

Để hình thành thành phố thông minh tại TP.HCM là sự thay đổi mạnh mẽ và rõ rệt các nhu cầu và vấn đề nảy sinh trong cuộc sống con người được giải quyết một cách tối ưu với hiệu quả cao nhất. Trong bối cảnh này, logistics vốn là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế TP.HCM có vai trò như những mạch máu mang các dưỡng chất đi khắp các bộ phận để nuôi sống cơ thể cần có sự thay đổi.

Kế hoạch TP.HCM trở thành đô thị logistics thông minh

Để giải quyết vấn đề ở trên, không chỉ cần sự đầu tư về trang thiết bị công nghệ mà cần có sự tham gia quản lý một cách chủ động và tự động của các cơ quan nhà nước. Các cơ quan này cần tham gia quản lý sâu hơn đối với các đối tượng khác nhau trong nền kinh tế cũng như vào  quá trình logistics trong thành phố.

Hiện nay, một trong những xu hướng quản lý và phát triển mang lại hiệu quả cao nhất là quản lý và phát triển theo module. Do đó, hệ thống logistics tại thành phố cũng cần được quản lý và phát triển theo module. Các thành tố cần có đặc tính là hoạt động độc lập được với các đặc tính và đặc điểm khá chuyên biệt. Có được các tính chất này thì hệ thống logistics mới có sự vận động ổn định do các module thì sẽ dễ dàng được chỉnh sửa và nâng cấp để phù hợp với sự phát triển và vận hành mới của đô thị thông minh trong quá trình phát triển đi lên.

Có thể nói, việc nâng cấp hệ thống logistics TP.HCM lên một tầm mức mới là một việc khó khăn, cần phải được thực hiện bài bản và khoa học. Công việc thì rất nhiều. Tác giả xin đưa ra một kế hoạch tạm thời để thành phố có thể tạo nên một hệ thống logistics hữu hiệu và hiệu quả hơn để tương xứng với kế hoạch phát triển thành phố thông minh của lãnh đạo TP.HCM. Theo đó thì kế hoạch này có thể được chia thành ba giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2020): Xây dựng, nâng cấp và bổ sung hệ thống công nghệ thông tin (phần cứng và phần mềm) nhằm đảm bảo cung cấp một hệ thống viễn thông với sự đóng góp của nhiều sở ban ngành có liên quan để tạo nên nền tảng phần cứng và phần mềm cho một hệ thống logistics được điện tử hóa vận hành và hoạt động hiệu quả.

- Giai đoạn 2 (2020 đến 2023): Giai đoạn chuyển môi trường thực tế vào trong hệ thống điện tử để tạo nên các cơ sở dữ liệu, thông tin và tri thức cần thiết để đưa ra các phân tích cơ bản và chuyên sâu cho quá trình vận hành hệ thống logistics của thành phố cũng như đưa ra các chính sách trong giai đoạn sau.

- Giai đoạn 3 (từ 2023-2025): Đây là giai đoạn hiện thực hóa việc nâng cấp và thông minh hóa quá trình vận hành của hệ thống logistics thành phố, đồng thời tiếp tục mã hóa quá trình vận thành thực tế vào trong hệ thống công nghệ thông tin và điện tử để hình thành nên các chính sách và quy định nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống logistics tương ứng với sự vận hành của thành phố thông minh.

Để thực hiện kế hoạch ba giai đoạn này cần phải có sự góp sức của toàn thành phố, đặc biệt là  doanh nghiệp logistics và các ngành có liên quan đến logistics. Sự thực hiện kế hoạch này cần có sự điều hành từ các lãnh đạo của thành phố để những vướng mắt trong quá trình thực hiện được nhanh chóng tháo gỡ và giải quyết cũng như phù hợp với yêu cầu huy động một lực lượng lớn gồm nhiều thành phần của xã hội vào quá trình xây dựng và phát triển hệ thống  logistics tương xứng với yêu cầu phát triển đô thị thông minh.

Ba giai đoạn này chỉ mới là kế hoạch ban đầu của việc hình thành một hệ thống logistics hiện đại hơn và tự động hơn cho hệ thống logistics của thành phố. Về nguồn lực thực hiện thì như đã đề cập là sự vận động chủ yếu của các đơn vị thuộc lĩnh vực logistics và đồng thời cần phải có sự đóng góp của các thành phần khác trong xã hội cũng như cần tận dụng sự hỗ trợ và giúp đỡ của quốc tế.

Hình thành một đô thị thông minh là một việc khó và đòi hỏi cần phải có sự đầu tư phát triển đồng bộ của các thành phần của đô thị. Trong quá trình này thì logistics cần phải có sự phát triển và đầu tư tương xứng để đi đầu và đóng góp vào sự phát triển thành phố thông minh nói chung, cũng như nâng cao được hiệu quả vận hành của chính lĩnh vực logistics. Vấn đề hiện nay là cần có một sự nâng cấp hệ thống logistics thành phố sao cho các doanh nghiệp hoạt động dựa trên một nền tảng chung để các dự liệu thu thập được từ quá trình hoạt động của hệ thống được phân tích và xử lý để đưa ra các khuyến nghị thiết thực cho các đối tượng khác nhau gồm chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong một đô thị thông minh.  

Ngọc Khiêm – Vlr.vn

Views: (189)

Leave a Reply