dai-ly-hai-quan

Phát triển đại lý hải quan tại Việt Nam

Trong tiến trình cải cách và hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan VN đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó có việc thực hiện […]

Doanh nghiệp và Hải quan trong mối quan hệ hợp lực

Doanh nghiệp và Hải quan trong mối quan hệ hợp lực

     Cùng với xu thế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, mối quan hệ giữa hải quan và doanh nghiệp đang dần […]

thu-tuc-di-chuyen-mo-rong-thu-hep-kho-ngoai-quan

Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan

Thủ tục di chuyển, mở rộng, thu hẹp kho ngoại quan – Trình tự thực hiện: – Đối với cá nhân, tổ chức: + Doanh nghiệp có nhu cầu mở […]

23

Thủ tục cấp thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Thủ tục cấp thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan  - Trình tự thực hiện:  – Đối với cá nhân, tổ chức: + Trường hợp cấp mới […]