Quản trị quan hệ nhà cung ứng – nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp phân phối bán lẻ

     Ngày nay, việc mua được nguyên vật liệu với giá cả chấp nhận được từ nhà cung ứng ngày càng trở nên khó khăn. Việc DN có thể […]