nhan_luc_3

Nguồn nhân lực logistics chưa sẵn sàng

Cuộc khảo sát về nguồn nhân lực logistics của VN cuối 2014 cho thấy có 60% tự đào tạo qua kinh nghiệm, học hỏi tay nghề lớp đàn anh đi […]

Doanh nghiệp và Hải quan trong mối quan hệ hợp lực

Doanh nghiệp và Hải quan trong mối quan hệ hợp lực

     Cùng với xu thế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, mối quan hệ giữa hải quan và doanh nghiệp đang dần […]