FTA và Incoterms 2010

Tận dụng FTA và Incoterms 2010 cơ hội phát triển xuất nhập khẩu và logistics Việt Nam

Theo Bộ Công Thương, đến nay VN đã tham gia 8 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương, VN cũng đang đàm phán 6 FTA […]