xu-huong-phat-trien-logistics

Các nhân tố quyết định xu hướng phát triển logistics

Trong các số báo trước chúng tôi đã giới thiệu một số phương pháp vận trù học, như lý thuyết quy hoạch tuyến tính, lý thuyết trò chơi, lý thuyết sắp […]