Doanh nghiệp và Hải quan trong mối quan hệ hợp lực

Doanh nghiệp và Hải quan trong mối quan hệ hợp lực

     Cùng với xu thế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, mối quan hệ giữa hải quan và doanh nghiệp đang dần […]