logistics-cai-mep

Kinh tế logistics khu vực Cái Mép -Thị Vải: Hướng đi mới!

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang được kỳ vọng là đầu tàu phát triển cho kinh tế đất nước, bởi có sẵn hạ tầng giao thông vùng và […]