Quy định về thu phí đường bộ sẽ được sửa đổi

Ngày 24.7 Bộ GTVT họp xem xét cụ thể những nội dung kiến nghị sửa đổi Thông tư số 197 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. Dự thảo này cần phải được Bộ Tài chính chấp thuận, ban hành trong Thông tư sửa đổi, dự kiến áp dụng từ 1.1.2014.


4 nội dung lớn được xem xét chỉnh sửa: Nộp phí theo tháng đối với các DN kinh doanh vận tải có số lượng xe lớn; Chỉnh sửa biểu mức phí đối với xe đầu kéo và sơ mi rơ-moóc; Miễn giảm phí đối với một số đối tượng phương tiện xe đào tạo, sát hạch lái xe; Miễn giảm phí đối với phương tiện dừng hoạt động trên 30 ngày liên tục.

 

Theo đó, dự kiến sẽ gộp 2 biểu mức thu phí đối với đầu kéo và đối với sơ mi rơ-moóc thành 1 biểu mức thu. Với xe của cơ sở đào tạo đề nghị giảm 30% và với xe của trung tâm sát hạch giảm tới 90% mức thu hiện hành chung. Với xe dừng kinh doanh trên 30 ngày đưa khỏi lưu hành sẽ không thu phí trong tháng không lưu hành trên đường.

Tô Thị Yến Ngà

Views: (7)

Leave a Reply