Liên hệ

  • Trụ sở Công ty: Xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
  • Mã số thuế: 0100110052005
  • Điện thoại: 0433 994 630/
  • GĐ Nguyễn Tuấn Anh: 0913.324.604
  • Fax: 0333 994 875
  • Email: sondong@interserco.com.vn
  • Website: www.interserco.com.vn

Views: (21)

Leave a Reply