Đề nghị miễn kiểm tra hàng tái xuất tại chỗ

Để gỡ vướng cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Bình Dương vừa đề xuất thực hiện miễn kiểm tra hàng tái xuất tại chỗ nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc xuất khẩu hàng hóa.

4- giam
Hải quan KCN Việt Nam Singapore kiểm tra hàng NK. Ảnh: T.H

Theo phản ánh của Cục Hải quan Bình Dương, tại đơn vị phát sinh trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chuyên gia công các loại da thuộc, đăng kí tờ khai tạm nhập tái xuất cho lô hàng gia công tạm nhập về sửa chữa.

Theo chỉ định của bên thuê gia công, sau khi thực hiện xong việc sửa chữa lô hàng, doanh nghiệp phải giao hàng cho một công ty khác tại Việt Nam. Theo chỉ định này, doanh nghiệp đã mở tờ khai tái xuất tại chỗ theo quy định tại Điều 47 Thông 196/2012/TT-BTC.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng tái xuất tại chỗ, Cục Hải quan Bình Dương có vướng mắc trong kiểm tra thực tế hàng hóa.

Nếu căn cứ theo quy định tại điểm d3, khoản 3, Điều 47 Thông tư 196/2012/TT-BTC “hàng xuất khẩu tại chỗ được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa”. Nhưng nếu căn cứ theo điểm b, khoản 5, Điều 48 Thông tư này thì hàng tái xuất phải kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hóa phải đối chiếu thực tế hàng tái xuất với mẫu hàng hóa khi tái nhập. Như vậy, đối với trường hợp tái xuất hàng hóa tại chỗ hiện nay có 2 quy định về kiểm tra hàng hóa trái ngược nhau.

Cục Hải quan Bình Dương cho rằng, do hiện nay doanh nghiệp đã giao hàng hóa tái xuất cho công ty nhập làm thủ tục nhập khẩu trước, nên không còn hàng hóa để xuất trình cho cơ quan Hải quan bên xuất kiểm tra thực tế. Đồng thời, để đồng bộ quy trình thủ tục hải quan đối với trường hợp tái xuất tại chỗ, Cục Hải quan Bình Dương đề xuất, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa tái xuất tại chỗ như quy định tại điểm d3, khoản 3, Điều 47, Thông tư 196/2012/TT-BTC để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc xuất khẩu hàng hóa./.

Lê Thu

Theo baohaiquan.vn

Views: (86)

Leave a Reply