tuyen dung tong giam doc

Tuyển dụng Phó Giám Đốc thường trực – Công ty CP Cảng Hồng Hà

I. Thông tin tuyển dụng 1. Vị trí tuyển dụng: *  Công ty Cổ phần Cảng Hồng Hà –  Phó Giám Đốc thường trực Công ty: 01 người 2. Mô tả công việc: Vui lòng xem file đính kèm 3. Quyền lợi áp dụng đối với mỗi vị trí: Trao đổi trực tiếp 4. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ: - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ […]

tuyen dung tong giam doc

Tuyển dụng Phó Tổng Giám Đốc – Công ty CP Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế

I. Thông tin tuyển dụng 1. Vị trí tuyển dụng: *  Công ty Cổ phần Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế –  Phó Tổng Giám Đốc Công ty: 01 người 2. Mô tả công việc: Vui lòng xem file đính kèm 3. Quyền lợi áp dụng đối với mỗi vị trí: Trao đổi trực tiếp 4. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ: - Thời […]

tuyen dung tong giam doc

Tuyển dụng Tổng Giám Đốc – Công ty CP Interserco Mỹ Đình

I. Thông tin tuyển dụng 1. Vị trí tuyển dụng: *  Công ty Cổ phần Interserco Mỹ Đình –  Tổng Giám Đốc Công ty: 01 người 2. Mô tả công việc: Vui lòng xem file đính kèm 3. Quyền lợi áp dụng đối với mỗi vị trí: Trao đổi trực tiếp 4. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ: - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 24/3/2017 […]

Balancing the Accounts

Tuyển dụng chuyên gia tài chính – Công ty CP INTERSERCO

I. Thông tin tuyển dụng 1. Vị trí tuyển dụng: *  Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế –  Chuyên gia tài chính Công ty: 01 người  2. Mô tả công việc: Vui lòng xem file đính kèm 3. Quyền lợi áp dụng đối với mỗi vị trí: Trao đổi trực tiếp 4. Thời gian, hình […]