1

Cuộc họp báo cáo việc áp dụng cơ chế đặc thù tại ICD Mỹ Đình sau 9 tháng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành phố, ngày 25/3/2015 Liên cơ quan Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (Interserco) cùng Chi cục HQ Bắc Hà Nội đã có buổi báo cáo Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội, Tổng Cục HQ và Cục Hải Quan TP Hà Nội về kết quả […]