logo1

Catalogue giới thiệu về Interserco

Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế ( Interserco ) tiền thân là Trạm lao động hợp tác Quốc tế, được thành lập vào tháng 4 năm 1980, là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội… Download: http://interserco.com.vn/documents/catalog.pdf Xem online:   Views: (388)