12889292781

Liên hệ

Tên tiếng Việt : Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế Trụ sở : Cụm 11, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Điện thoại : (84-24) 3562 5523 Fax : (84-24) 3562 0136 Email : edu@interserco.com.vn Views: (0)