Logo ALS co mo ta

Giới thiệu

Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Hàng không (ALS) được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102355611 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp (thay đổi lần 6 ngày 17/05/2012). 1. Các cổ đông sáng lập: Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA). Công ty TNHH một […]