icc

Giới thiệu Công ty ICC

1.     Giới thiệu chung: -        Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Quốc tế INTERSERCO là công ty con của công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại & Dịch vụ Quốc tế ( INTERSERCO ) và là đơn vị được thành lập và đăng ký kinh doanh theo giấy phép số: 0500563716 thay đổi lần thứ 5 […]