8

Giới thiệu về Interserco., JSC

 Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực và Thương mại Quốc tế ( INTERSERCO.,JSC ) là Công ty Con của Tổng Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (INTERSERCO); Chuyên hoạt động về lĩnh vực cung ứng Thực tập sinh kỹ năng ( Tu nghiệp sinh ); Chuyên gia; Lao động lành nghề và phổ […]