DSCN1242

Giới thiệu Công ty CP Cảng Hồng Hà

Công ty CP Cảng Hồng Hà là Công ty con của Công ty Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế, hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 0500238339, thay đổi lần thứ 1 ngày 04 tháng 07 năm 2011.   Công ty CP Cảng Hồng Hà là đơn vị quản lý,  sử dụng Cảng Sơn Tây […]

DSCN1233

Các hoạt động khai thác tại Cảng

Dưới đây là những hình ảnh hoạt động khai thác tại Cảng của Công ty CP Cảng Hồng Hà Xà lan bốc xếp hàng tại Cảng Hồng Hà (Cảng Sơn Tây) Hoạt động Khai thác than, cát, sỏi       Views: (146)