Các dịch vụ đang được tiến hành tại ICD Mỹ Đình

  • Xuất nhập khẩu ủy thác và bảo lãnh XNK.
  • Khai thuê hải quan, thông quan hàng hoá XNK.
  • Đóng gói, xếp dỡ hàng hoá.
  • Vận tải hàng hoá nội địa, vận chuyển và trung chuyển hàng hoá chuyển cửa khẩu.
  • Vận chuyển hàng hoá quốc tế bằng đường biển, đường hàng không và vận chuyển đa phương thức kết hợp.
  • Đại lý tàu biển hàng rời và hàng container.
  • Đại lý hàng gom & hàng CFS.

Views: (220)

Leave a Reply