Bãi chất hàng

Dưới đây là những hình ảnh được chúng tôi ghi lại tại bãi chất hàng của Công ty Interserco Mỹ Đình

kho bãi

3

Views: (116)

Leave a Reply