Xử phạt hành chính nếu sau 45 ngày không nộp hồ sơ thanh khoản

Trả lời Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không nộp hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế đúng thời hạn quy định, Tổng cục Hải quan cho biết, sau 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế mà người nộp thuế chưa nộp hồ sơ thanh khoản thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 132 Thông tư 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, thời hạn nộp hồ sơ thanh khoản là 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai NK đề nghị hoàn thuế, không thu thuế hoặc kể từ ngày đăng kí tờ khai hải quan XK.

Quá thời hạn nêu trên mà người nộp thuế chưa nộp hồ sơ thành khoản thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Nghị định 97/2007/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP.

Do đó, việc xử phạt sẽ căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể, thời điểm thực hiện hành vi vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để xác định mức phạt. Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam liên hệ với đơn vị Hải quan có liên quan để được giải quyết theo thẩm quyền.

Thịnh Hưng

Theo baohaiquan.vn

Views: (24)

Leave a Reply