Văn nghệ chào mừng Lễ Tổng kết Công ty

This post is also available in: Englishtập duyệt trước giờ “G”

“Bức họa đồng quê”

“Lời tỏ tình của mùa xuân”

nhan-hoa
Nhận hoa của BLĐ Công ty

“Chị em nhà Mầu”

 

Views: (12)

Leave a Reply