Thông báo về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp và giới thiệu mẫu dấu

Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế trân trọng thông báo với quý Cơ quan, Quý khách hàng và Quý đối tác, Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chính thức chuyển đổi thành Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế từ ngày 30/11/2016, cụ thể như sau:

 

thong bao loai hinh doanh nghiep 1 thong bao loai hinh doanh nghiep 2

 

Views: (1473)

Leave a Reply