THÔNG BÁO: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tếBản công bố thông tin của Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế

1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 (Click để xem)

2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 (Click để xem)

3. Báo cáo tài chính riêng 2016 (Click để xem)

4. Báo cáo tài chính riêng 2017 (Click để xem)

5. Thông tin tóm tắt INTERSERCO (Click để xem) 

Views: (175)

Leave a Reply