TGĐ Interserco tới dự lễ khách thành công trình nhà xưởng Xí Nghiệp In I – Công ty in Ba Đình

Ngày 8/8/2013, Tổng giám đốc: Phạm Văn Yên và Phó Ban Dự Án: Đặng Tài Hùng, đại diện công ty Interserco tới dự buổi lễ khách thành công trình nhà xưởng Xí Nghiệp In I – Công ty In Ba Đình.

Dưới đây là những hình ảnh đáng chú ý trong buổi lễ:

IMG_1970 IMG_1977 IMG_1979 IMG_1980 IMG_1981 IMG_1982 IMG_1983 IMG_1984 IMG_1985 IMG_1986 IMG_1987 IMG_1988 IMG_1989 IMG_1990 IMG_1998 IMG_1999

Views: (31)

Leave a Reply