Tầm nhìn


 shtt1 shtt2 shtt3 shtt4

  1. Đưa INTERSERCO trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực đa ngành nghề: Kinh doanh thương mại, dịch vụ, cung ứng và đào tạo nguồn nhân lực…
  2. Phát triển thành doanh nghiệp có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao. Đưa giá trị thương hiệu của Công ty và khả năng vốn hóa lên mức cao nhất.
  3. Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại INTERSERCO  và vốn của INTERSERCO đầu tư tại các Doanh nghiệp khác.
  4. Tối đa hóa hoạt động hiệu quả của Công ty cũng như của các Công ty thành viên và liên doanh.
  5. Mở rộng đầu tư, phát triển mạnh, bền vững, cạnh tranh và hội nhập Quốc tế có hiệu quả.

ISO-9001-2008