nhan_luc_3

Nguồn nhân lực logistics chưa sẵn sàng

Cuộc khảo sát về nguồn nhân lực logistics của VN cuối 2014 cho thấy có 60% tự đào tạo qua kinh nghiệm, học hỏi tay nghề lớp đàn anh đi […]

cang-can

Cảng cạn chưa có lối thoát

NHIỆM VỤ CẢNG CẠN Được coi là một mắt xích quan trọng trong vận tải đa phương thức, góp phần giảm chi phí vận chuyển, giảm thời gian lưu hàng […]

quan-ly-va-dieu-hanh-logistics

Cần sớm giải quyết những bất cập trong quản lý và điều hành logistics thương mại

Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 07/QĐ-BNV ngày 4.1.2013 cho phép đổi tên Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam thành Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics […]