nhan_luc_3

Nguồn nhân lực logistics chưa sẵn sàng

Cuộc khảo sát về nguồn nhân lực logistics của VN cuối 2014 cho thấy có 60% tự đào tạo qua kinh nghiệm, học hỏi tay nghề lớp đàn anh đi […]