logistics-thuong-mai-dau-tu-phat-trien

Logistics thương mại cần được đầu tư đúng mức

Theo Báo cáo của Ngân hàng thế giới – “Kết nối để cạnh tranh 2012”, Logistics thương mại của VN được xếp hạng 53/155 nước nghiên cứu, đứng thứ 5 […]