Nghiệp đoàn Midori – Nhật Bản tổ chức tuyển 8 nữ trồng trọt và 1 nam chăn nuôi tại công ty Interserco ., JSC

This post is also available in: English

Ngày 18/12/2015 Nghiệp đoàn Midori – Nhật Bản tổ chức tuyển 8 nữ nông nghiệp trồng trọt và 1 nam chăn nuôi tại vùng Kumamoto tại công ty Interserco ., JSC

1

2

3

4

Views: (151)

Leave a Reply