Làm rõ thông tin về việc xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa

         Ngày 12/3/2018, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội có quyết định số 103/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch 36 triệu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (Interserco) và cổ phiếu của Công ty được chính thức giao dịch trên UPCoM từ ngày 19/3/2018 với mã chứng khoán ILS. Tuy nhiên, những ngày gần đây, có thông tin trên một số báo điện tử cho rằng việc Interserco cổ phần hóa năm 2014 chưa tính giá trị đất vào giá trị doanh nghiệp là chưa phản ánh đúng giá trị doanh nghiệp mà doanh nghiệp vẫn mang đất đi góp vốn… Những thông tin đó là chưa được đầy đủ và rõ ràng có thể khiến nhà đầu tư, cổ đông hiểu lầm và hiểu  không đúng bản chất của việc không đưa quyền sử dụng đất và tính giá trị doanh nghiệp. Vì vậy Công ty Interserco xin cung cấp thông tin để làm rõ hơn các nội dung trên, giúp các cổ đông, nhà đầu tư và bạn đọc hiểu đúng về Công ty như sau:

       Thứ nhất, căn cứ theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 5/9/2014 của Bộ tài chính về hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa thì “Đối với diện tích đất thuê theo phương thức trả tiền thuê đất hàng năm thì doanh nghiệp thực hiện trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành và không tính tiền thuê đất vào giá trị doanh nghiệp.” Do đó việc không đưa giá trị các khu đất thuê của nhà nước khi xác định giá trị cổ phần hóa của Interserco là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Nội dung này đã được các cơ quan quản lý, giám sát, Sở, ngành thông qua và trình UBND thành phố Hà Nội phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa tại Quyết định số 6988/QĐ-UBND ngày 18/12/2015.

       Thứ hai, 35.000 m2 đất tại địa chỉ 17 Phạm Hùng đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận cho Interserco và Công ty CP Bất động sản AZ thực hiện dự án tại Văn bản số 5512/UBND-KH&ĐT ngày 4/7/2011, Văn bản số 3580/UBND-KT ngày  15/6/2016 và Quyết định số 6988-QĐ-UBND ngày 18/12/2015 theo hình thức cho Interserco góp vốn hợp tác với Công ty CP bất động sản AZ thành lập Công ty CP Đầu tư Bất động sản Vimediland. Theo đó, Interserco góp vốn bằng tài sản trên đất là 34.781.894.416 đồng và bằng tiền vào Công ty này.

      Interserco khẳng định, công tác xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa và IPO vào tháng 6/2016 được Ban lãnh đạo Công ty, các Sở, ban, ngành và UBND Tp Hà Nội thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và hoàn toàn công khai, minh bạch.

      Các thông tin được công bố đầy đủ trên website của Công ty:http://interserco.com.vn/ và website: www.hnx.vn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Các cổ đông, nhà đầu tư có thể tham khảo thông tin cập nhật, đầy đủ từ Interserco qua các website này.

Views: (112)

Leave a Reply