Kim ngạch hàng hóa XNK đến 15-8 đạt 158,38 tỷ USD

Theo số liệu thống kê hàng hóa vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15-8-2013 đạt 158,38 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, xuất khẩu đạt 78,75 tỷ USD, tăng 15,4%; nhập khẩu đạt 79,64 tỷ USD, tăng 16,0%  so với cùng kỳ năm 2012.

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa (XK-NK) của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8-2013 (15 ngày đầu tháng 8)có mức thâm hụt 456 triệu USD, qua đó nâng mức thâm hụt thương mại hàng hóa của Việt Nam tính từ đầu năm đến hết ngày 15-8-2013 là 889 triệu USD, tương đương 1,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong cùng thời gian.

Số liệu thống kê hải quan cũng cho thấy, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 (từ ngày 1-8 đến 15-8) đạt 11,4 tỷ USD,  giảm 8,6% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7-2013.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8 năm 2013 đạt 5,47 tỷ USD, giảm 13,4% so với nửa cuối tháng 7 năm 2013.

Trong nửa đầu tháng 8-2013, kim ngạch xuất khẩu cả nước giảm 848 triệu USD về số tuyệt đối so với kỳ 2 tháng 7. Trong đó, giảm mạnh ở các nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 122 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 82 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 77 triệu USD; hàng dệt may giảm 76 triệu USD; gạo giảm 57 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 53 triệu USD; …

Bên cạnh đó, xuất khẩu một số  mặt hàng tăng nhẹ so với kết quả thực hiện của kỳ trước như: chất dẻo nguyên liệu tăng 6 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 4 triệu USD, …

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 3,28 tỷ USD, giảm 14,4% so với kết quả thực hiện đạt được trong nửa cuối tháng 7-2013, qua đó đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của  khối FDI từ đầu năm đến hết ngày 15-8-2013 lên 47,56 tỷ USD, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 60,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8-2013 đạt 5,93 tỷ USD, giảm 3,7% so với nửa cuối tháng 7-2013.

Tổng kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 8-2013 giảm 229 triệu USD so với nửa cuối tháng 7-2013 về số tuyệt đối. Trong đó, nhập khẩu  giảm mạnh nhất ở các nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện giảm 131 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 113 triệu USD; vải các loại giảm 61 triệu USD; đậu tương giảm 49 triệu USD; …

Cũng trong kỳ 1 tháng 8-2013, nhập khẩu một số nhóm hàng lại tăng cao so với kỳ 2 tháng 7, cụ thể: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 278 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 217 triệu USD; lúa mì tăng 24 triệu USD; …

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 3,29 tỷ USD, giảm 7,0% so với nửa cuối tháng 7-2013, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này từ đầu năm đến hết ngày 15-8-2013 lên 44,96 tỷ USD, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 56,5% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Kim ngạch XK 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày 1-1-2013 đến 15-8-2013 và so với cùng kỳ năm 2012

S​TT Tên h​​à​ng Kim ngạch từ 01/1-15/8/2013(Triệu USD) So với cùng kỳ năm 2012
Kim ngạch +/-
(Triệu USD)
Tốc​ độ +/-(%)
TỔNG TRỊ GIÁ 78.747 10.498 15,4
Trong đó: Doanh nghiệp FDI 47.561 10.088 26,9
1 Điện thoại các loại và linh kiện 12.315 5.533 81,6
2 Hàng dệt, may 10.548 1.571 17,5
3 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 6.233 1.828 41,5
4 Giày dép các loại 5.106 671 15,1
5 Dầu thô 4.604 -345 -7,0
6 Hàng thủy sản 3.700 62 1,7
7 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 3.558 135 3,9
8 Phương tiện vận tải và phụ tùng 3.192 371 13,2
9 Gỗ và sản phẩm gỗ 3.124 350 12,6
10 Cà phê 1.992 -597 -23,1

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Views: (0)

Leave a Reply