Hồ sơ pháp lý cho lao động đăng ký đi xuất khẩu lao động

Hồ sơ pháp lý cho lao động đăng ký đi xuất khẩu lao động bao gồm:

1. Bản hướng dẫn lao động làm hồ sơ

2. Giấy cam kết bảo lãnh

3. Đơn tự nguyện và cam kết

4. Sơ yếu lý lịch

 

Download bản hướng dẫn và các mẫu tại: Hồ sơ pháp lý cho lao động

Views: (127)

Leave a Reply