Gỡ vướng hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan đang đề xuất Bộ Tài chính một số giải pháp để tháo gỡ vướng mắc về quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan.

kho-ngoai-quan-rylg

Theo phản ánh của Hải quan một số tỉnh, thành phố và DN, Thông tư số 38/2015/TT-BTC chưa có nội dung quy định cụ thể đối với trường hợp hàng hóa xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài đã đến cửa khẩu xuất nhưng không xuất được, còn nguyên trạng, xin được đưa trở lại kho ngoại quan/thay đổi cửa khẩu xuất hoặc đã xuất một phần của lô hàng, phần còn lại đề nghị được gửi lại trở lại kho ngoại quan/ thay đổi cửa khẩu xuất.

Theo tiết a.3 điểm a khoản 3 Điều 91 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài: “thực hiện khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Thông tư này” (tức là thực hiện thủ tục hải quan theo phương thực điện tử”.

Tuy nhiên, trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, hệ thống khai hải quan gặp sự cố không thực hiện được các giao dịch điện tử với nhau thì thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để xuất ra nước ngoài thì Thông tư chưa có hướng dẫn. Bên cạnh đó, Thông tư chưa có mẫu tờ khai vận chuyển độc lập bằng giấy.

Để xử lý các vướng mắc này, đại diện Cục Giám sát quản lý về hải quan cho biết, Tổng cục Hải quan đang đề xuất Bộ Tài chính hướng dẫn theo hướng: Thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất hoặc đưa trở lại kho ngoại quan đối với trường hợp hàng hóa đưa ra cửa khẩu xuất nhưng không xuất được hoặc chỉ xuất được một phần sẽ cho phép hàng hóa được đưa về kho ngoại quan ban đầu hoặc kho ngoại quan khác để lưu giữ chờ xuất khẩu và hướng dẫn cụ thể thủ tục hải quan người khai hải quan thực hiện tại cửa khẩu xuất.

Bởi thực tế hiện nay có tình trạng hàng hóa gửi kho ngoại quan để xuất khẩu qua các tỉnh biên giới phía Bắc, khi đưa hàng ra cửa khẩu xuất nhưng không xuất được do phía Trung Quốc điều chỉnh chính sách biên mậu. Nếu để tại cửa khẩu xuất thì sẽ gây ách tắc tại khu vực cửa khẩu như đã xảy ra tại khu vực cửa khẩu Bát Xát – Lào Cai trong thời gian vừa qua và phát sinh các chi phí lưu kho bãi cho DN.

Bên cạnh đó, trong thực tế, việc hệ thống gặp sự cố là thực sự có khả năng xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Để đảm bảo thời gian thông quan cho DN, Tổng cục Hải quan đã đề xuất cho phép người khai hải quan sử dụng mẫu tờ khai HQ/2015/XK (tờ khai hải quan giấy) để khai báo khi Hệ thống gặp sự cố.

T.Trang

Views: (140)

Leave a Reply