Giới thiệu về Ban quản lý dự án

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực xuất khẩu lao động, kinh doanh thương mại, Công ty INTERSERCO còn phát triển trong lĩnh vực bất động sản. Đó là lý do và sự cần thiết ra đời Ban quản lý dự án có trình độ nghiệp vụ để giúp Ban Lãnh đạo Công ty quản lý tốt các dự án theo đúng quy trình của Nhà nước.


Ngày 17/9/2008, Ban quản lý dự án được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-CƯNL-TM của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cung ứng Nhân lực và Thương mại Quốc tế Hà Nội. Tuy mới thành lập song Ban quản lý dự án cũng hội tụ được đầy đủ các kiến trúc sư, kỹ sư và chuyên viên có chuyên môn, kinh nghiệm đã từng tham gia trong các dự án lớn nhỏ khác nhau.
Với sự nỗ lực không ngừng, không quản khó khăn, ham học hỏi của tập thể Ban lãnh đạo và nhân viên, Ban quản lý dự án đã tham gia trực tiếp các công tác như: thiết kế, lập dự toán, công tác đấu thầu… hoàn thành tốt công tác quản lý từng dự án theo đúng quy trình của Nhà nước và được Ban Giám đốc Công ty đánh giá cao về công tác chuyên môn.
* Một số dự án tiêu biểu :

  • Dự án Điểm thông quan Mỹ Đinh (Giai đoạn I + II).
  • Trường trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế HÀ Nội (cơ sở 1 và cơ sở 2).
  • Trung tâm trưng bày giới thiệu sản phẩm xuất nhập khẩu.
  • Hàng loạt các hệ thống kho hàng hóa…

Để công tác ngày càng có hiệu quả, các cán bộ của Ban quản lý dự án đang không ngừng phấn đấu, đề ra các kế hoạch hoạt động cụ thể, từng bước hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng ủy và Ban Giám đốc giao phó. Đó chính là góp phần vào sự phát triển chung của toàn Công ty.

Views: (32)

Leave a Reply