Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh:

- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác

- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại

- Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

- Kinh doanh hàng miễn thuế

- Kinh doanh các sản phẩm văn hóa, đại lý giới thiệu sản phẩm văn hóa

- Thi công tu bổ, trùng tu, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử và các công trình mỹ thuật kiến trúc

- Vận tải đa phương thức

- Đóng gói, dán nhãn sản phẩm

 

Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính: Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 0982565959

Views: (125)

Leave a Reply