Dây truyền sản xuất gạch nhẹ không nung

Công ty CP Cảng Hồng Hà có nhà máy sản xuất viên gạch nhẹ không nung sản xuất theo công nghệ mới, trọng lượng nhẹ, đạt các tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, phù hợp với các nghị định của Chính phủ về thay đổi VLXD

 

9

10

11

IMG02033-20110707-1101

IMG02042-20110707-1103

IMG02052-20110707-1106

6

8

Views: (39)

Leave a Reply