Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014

This post is also available in: English

Sáng ngày 24/7/2014  tại Công ty CP Cảng Hồng Hà đã diễn ra ” Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 ” với không khí cởi mở, sôi nổi dựa trên tinh thần xây dựng, đóng góp ý kiến vì sự phát triển vững mạnh của Công ty.

Dưới đây là những hình ảnh và thông tin chính của buổi Đại hội:

 

 khai mạc đại hội

Lễ chào cờ khai mạc đại hội Cổ đông thương niên năm 2014

 Tăng Minh Ngọc

Thay mặt đoàn Chủ tịch – Ông Tăng Minh Ngọc ( Giám đốc Công ty CP Cảng Hồng Hà )

thông qua nội dung và chương trình Đại hội & biểu quyết

Đặng Tài Hùng

Ông Đăng Tài Hùng ( Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng Hồng Hà ) thông qua Báo cáo Hoạt động

của HĐQT năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014

mai-thi-thanh-hoa

Bà Mai Thị Thanh Hoa thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Các đại biểu cổ đông nêu ý kiến, kiến nghị

dai-bieu-1

Các đại biểu cổ đông nêu ý kiến và kiến nghị

Phùng Tiến Toàn

Ông Phùng Tiến Toàn ( Chủ tịch HĐTV Công ty INTERSERCO – Công ty Mẹ ) đưa ra các ý kiến chỉ đạo đại hội

và nêu ra những gợi ý cho chiến lược kinh doanh của công ty CP Cảng Hồng Hà trong năm 2014

Bầu cử

Các cổ đông bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

kiem-phieu

Ban bầu cử đang kiểm phiếu bầu và kết quả bầu cử là bà Nguyễn Minh Hảo ( Kiểm soát viên công ty Mẹ )

đã trúng cử là thành viên trong HĐQT Công ty CP Cảng Hồng Hà

bieu-quyet

Biểu quyết Nghị quyết Đại Hội

 Kết thúc, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Views: (38)

Leave a Reply