Cục Hải quan Đồng Nai triển khai các văn bản mới

Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8/8/2013 của Chính phủ v/v quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực ti nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Nghị định có hiệu lực từ thi hành kể từ ngày 30/9/2013.

Cục hải quan Đồng Nai

   Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ v/v quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí mỏ hóa lỏng. Nghỉ định này có hiệu lực thi hành kể từ ng2y 10/10/2013/

Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của Doanh nghiệp.

Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 của liên Bộ Công an – Bộ Quốc phòng – Bộ Tài chính – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Viện kiểm sát nhân dân tối cao v/v hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Thông tư này có hiệu lực thi hành  kể từ ngày 16/9/2013.

Thông tư số 107/2013/TT-BTC ngày 12/8/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/9/2013.

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân , luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013.

Thông tư số 116/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng da trăn có nguồn vốn từ gây sinh sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/10/2013.

Thông tư số 120/2013/TT-BTC ngày 27/8/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi, bổ sung mô tả hàng hóa của nhóm 9825 thuộc chương 98 Quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/10/2013.

Thông tư số 124/2013/TT-BTC ngày 30/8/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2013.

Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 cảu UBND tỉnh Đồng Nai v/v phê duyệt đề án Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2013 -2017. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Cùng với các sự kiện, hoạt động trong tháng 8 vừa qua Cục hải quan Đồng Nai được tặng cờ thi đua của Chính phủ do đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính năm 2012.

Ngày 01/8/2013, Cục Hải quan Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp. Hội nghị có sự tham gia của gần 60 Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các đơn vị truyền thông, báo đài.

Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Đồng Nai được hạng nhất môn bóng đá và môn kéo co tại Hội thao Đoàn khối dân chính đảng năm 2013.

Mỹ Duyên
Theo Vlr.vn

Views: (47)

Leave a Reply