Công ty INTERSERCO tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 – Cụm thi đua số 17

This post is also available in: English

         Chiều 18/11/2015, Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 – Cụm thi đua số 17, khối các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã được tổ chức tại Đại Lải, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

          Tham dự Hội nghị có Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội ; Ông Phạm Văn Yên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương Mại và Dịch vụ Quốc tế, Cụm trưởng Cụm thi đua số 17 cùng đại diện lãnh đạo và các chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 11 đơn vị trong Cụm thi đua số 17.

thidua1
 

thidua3

Ông Phạm Văn Yên – Tổng Giám Đốc Công ty INTERSERCO, đại diện Cụm Trưởng cụm thi đua số 17 – Phát biểu khai mạc Hội nghị

thidua4

Bà Phùng Thúy Hóa – Phó Tổng Giám Đốc Công ty INTERSERCO, đại diện Cụm Trưởng cụm thi đua số 17 – Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số 17 năm 2015

thidua5

Ông Nguyễn Hữu Sơn – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Thống Nhất đại diện Cụm phó Cụm thi đua số 17 – Báo cáo mô hình điển hình SXKD của đơn vị

thidua6

Ông Đỗ Đức Thịnh – Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội -Nêu ý kiến chỉ đạo về công tác TĐKT của Cụm năm 2015-2016

thidua7

Lễ bàn giao giữa Cụm Trưởng, Cụm Phó năm 2015 với Cụm Trưởng, Cụm Phó năm 2016

thidua8
 

thidua9

Lãnh đạo các đơn vị Cụm thi đua số 17 chụp ảnh lưu niệm

Theo báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 của Cụm thi đua số 17, công tác thi đua, khen thưởng đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện có kết quả tốt.

Phong trào thi đua đã được gắn kết với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và với các phong trào thi đua chung. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn Cụm có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua của Cụm đã có sự phát triển sâu rộng, góp phần khơi dạy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình của các đơn vị, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng Cụm ngày càng vững mạnh.

Công tác khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã xây dựng được Quỹ thi đua, khen thưởng, tạo điều kiện để việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực hiện hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được trong năm 2015, phong trào thi đua – khen thưởng của Cụm thi đua số 17 cũng còn bộc lộ những hạn chế như: Chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào thi đua; công tác thi đua, khen thưởng đột xuất thực hiện chưa được thường xuyên; việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong công tác để kịp thời khuyến khích và động viên phong trào còn hạn chế …

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Đỗ Đức Thịnh – Phó Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của phong trào thi đua mà Cụm thi đua số 17 đã đạt được trong năm 2015. Đối với phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong năm tới, bên cạnh việc cần nhận diện rõ những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, bất cập, nhất là cần phân tích sâu các nguyên nhân để thực hiện tốt hơn mọi nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2016 và nhấn mạnh thêm một số nội dung cần tập trung thực hiện, đó là : Đẩy mạnh sự phối kết hợp, hỗ trợ giữa các đơn vị trong Cụm; xây dựng và áp dụng tiêu chí thi đua cụ thể của từng đơn vị; quyết tâm thực hiện bằng được sáng kiến của khối Sản xuất, thành lập, kế hoạch thi đua hàng năm cũng như theo chuyên đề của Hội đồng thi đua, Ban Thi đua và các Sở Ban ngành; có chế độ, chính sách phù hợp đối với cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, đề nghị tiếp tục duy trì thường niên Quỹ do các Đơn vị trong Cụm thi đua tự nguyện đóng góp để ủng hộ cho đồng bào gặp khó khăn, bão lũ … như đơn vị Cụm trưởng năm 2015 đã làm rất tốt.

Tại Hội nghị, Các đơn vị trong Cụm 17 đã thống nhất đề cử Cụm Trưởng, Cụm Phó Cụm thi đua số 17 , khối các đơn vị sản xuất kinh doanh năm 2016. Theo đó, đối với Cụm thi đua số 17, Trưởng cụm là Công ty TNHH MTV Thống Nhất, Phó trưởng Cụm là Công ty CP Xích Líp Đông Anh.

Views: (253)

Leave a Reply