Công tác kiểm tra hệ thống PCCC tại cảng ICD – Mỹ Đình

Để công tác an toàn phòng chống cháy nổ được kiện toàn và đảm bảo thường xuyên duy trì công tác kiểm tra giám sát toàn bộ hệ thống PC&CC cơ sở tại Cảng ICD-Mỹ Đình.

Chiều ngày 4/4/2014, đội PC&CC cở sở Công ty INTERSERCO đã thực hiện tốt công tác kiểm tra và thử các họng nước cứu hỏa của hệ thống PCCC tại kho Công ty TNHH TNT

 

DSC03007

Khu vực quản lý hệ thống máy bơm nước phục vụ cho công tác PCCC

DSC03010

Công tác chuẩn bị trước buổi diễn tập

DSC03011

DSC03022

Công tác kiểm tra hệ thống PCC đã hoàn thành tốt và đạt tiêu chuẩn.

Views: (12)

Leave a Reply