cty-so-nhat

10 năm thử thách và thành công

       Năm 2011 được thế giới đánh giá là một năm ảm đạm. Trong bối cảnh kinh tế Mỹ và châu Âu vướng vào cuộc khủng hoảng nợ công, nền kinh tế Việt Nam nói chung và môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng đã gặp không ít sóng gió với 365 ngày đầy […]

1 2