789

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

1/ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Click để xem) 2/ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Click để xem) 3/ Báo cáo của Hội đồng quản trị (Click để xem) 4/ Báo cáo của Ban kiểm soát (Click để xem) 5/ Báo cáo tài chính riêng năm 2017 (Click để xem) 6/ Báo cáo tài chính hợp nhất […]

thd

THÔNG BÁO: Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế

Bản công bố thông tin của Công ty CP Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế 1. Báo cáo tài chính hợp nhất 2016 (Click để xem) 2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 (Click để xem) 3. Báo cáo tài chính riêng 2016 (Click để xem) 4. Báo cáo tài chính riêng 2017 (Click để xem) 5. Thông tin tóm […]

gia-cong-co-khi

Tuyển thực tập sinh thực tập kỹ năng tại Công ty Fujikin Nhật Bản

Công ty CP Cung ứng Nhân Lực và Thương mại Quốc tế cần tuyển: TTS thực tập kĩ năng nghề gia công cơ khí, linh kiện điện tử tại Công ty Fujikin thuộc nghiệp đòn Yodogawa Nhật Bản:   Views: (410)

Hoi dong quan tri va BKS Cong ty CP INTERSERCO

Thông báo về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp và giới thiệu mẫu dấu

Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế trân trọng thông báo với quý Cơ quan, Quý khách hàng và Quý đối tác, Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế chính thức chuyển đổi thành Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế từ ngày 30/11/2016, cụ […]

1 2 3 4