Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh: -          Khai thác quặng kim loại quý hiếm -          Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống -          Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ -          Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dung hữu hình khác -          Phá dỡ -          Chuẩn bị mặt bằng -          Buôn bán máy móc, thiết bị và […]