logo cong ty

Giới thiệu về Interserco 19

CÔNG TY CP INTERSERCO SỐ 19 Công ty Cổ phần Interserco số 19 được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105946475 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp ngày 17/7/2012 Ngành nghề kinh doanh: – Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (bán buôn xăng […]