Giới thiệu

Ngành nghề kinh doanh: -         Sản phẩm phân bón và hợp chất nitơ: + Phân đạm nitơ nguyên chất hoặc hỗn hợp phân kali + Phân ure, phân lân thô tự nhiên và muối kali thô tự nhiên + Axitnitoric và Suphua nitoric, amoni, amoni clorua, amoni cacbonat, kali nitorat -         Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón -         Hoạt động […]