Logo asg

Giới thiệu ASG Corp

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay tiền thân là Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Interserco – IPX, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104960269  do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/10/2010 với mức vốn Điều […]