logointerseromd

Giới thiệu Interserco Mỹ Đình

    Cảng nội địa ICD Mỹ Đình thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được ủy quyền quản lý, điều hành và khai thác các hoạt động tại cảng ICD Mỹ Đình  hoạt động theo Giấy phép số 3241/TCHQ/GSQL ngày 15 tháng 8 năm 2005 của Tổng Cục Hải Quan và được […]