Dai Hoi Dong Co Dong Thuong Nien 2016

Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ II 2016 – 2020 – Công ty CP Cảng Hồng Hà

Sáng ngày 28/6/2016  tại Sơn Tây, Công ty CP Cảng Hồng Hà đã tiến hành Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ II 2016 – 2020. Đại hội có sự tham gia của gần 60 cổ đông,  dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm ông Đặng Tài Hùng – Chủ tịch HĐQT, ông Tăng Minh Ngọc – thành viên HĐQT […]

khai mạc đại hội

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014

Sáng ngày 24/7/2014  tại Công ty CP Cảng Hồng Hà đã diễn ra ” Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 ” với không khí cởi mở, sôi nổi dựa trên tinh thần xây dựng, đóng góp ý kiến vì sự phát triển vững mạnh của Công ty. Dưới đây là những hình ảnh và thông tin chính của […]

DSCN1242

Giới thiệu Công ty CP Cảng Hồng Hà

Công ty CP Cảng Hồng Hà là Công ty con của Công ty Đầu tư thương mại và Dịch vụ Quốc tế, hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 0500238339, thay đổi lần thứ 1 ngày 04 tháng 07 năm 2011.   Công ty CP Cảng Hồng Hà là đơn vị quản lý,  sử dụng Cảng Sơn Tây […]

DSCN1233

Các hoạt động khai thác tại Cảng

Dưới đây là những hình ảnh hoạt động khai thác tại Cảng của Công ty CP Cảng Hồng Hà Xà lan bốc xếp hàng tại Cảng Hồng Hà (Cảng Sơn Tây) Hoạt động Khai thác than, cát, sỏi       Views: (148)

sxgach

Dây truyền sản xuất gạch nhẹ không nung

Công ty CP Cảng Hồng Hà có nhà máy sản xuất viên gạch nhẹ không nung sản xuất theo công nghệ mới, trọng lượng nhẹ, đạt các tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, phù hợp với các nghị định của Chính phủ về thay đổi VLXD   Views: (39)